Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING Erkytuin
Erkytuin vindt uw privacy belangrijk. Wij zullen uw gegevens dan ook op een veilige manier verwerken en gebruiken, geheel volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In deze privacyverklaring leggen wij aan u uit welke gegevens wij van u verzamelen en waarom wij dat doen. Ook kunt u in deze verklaring lezen wat uw rechten met betrekking tot deze verwerking zijn. Voor vragen over uw privacy mag u contact opnemen met info@erkytuin.nl.

Artikel 1: Wie zijn wij?
Erkytuin onderdeel van VVB B.V. op naam van Henk van Vliet, gevestigd in Waddinxveen aan de Onderweg 12, 2742LA. Wij staan ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 24375399. Wij zijn verantwoordelijk voor het verwerken van jouw persoonsgegevens.

Artikel 2: Welke gegevens gebruiken wij?
Hier kun je een overzicht vinden van de gegevens die wij van u verwerken, waarom wij dit doen, welke juridische grondslag wij hebben om deze gegevens van u te mogen verwerken en hoe lang deze gegevens bewaart zullen blijven.

Ik verwerk uw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mail en andere gegevens die nodig zijn om onze diensten optimaal aan u te kunnen leveren om de uitvoering van onze overeenkomst mogelijk te maken.

Om de website van Erkytuin mogelijk te maken en te optimaliseren gebruik wij analytics. Wij hebben een commercieel belang om uw surfgedrag en daarmee samenhangende gegevens te gebruiken om onze service te analyseren en waar nodig te verbeteren. Wij zullen uw gebruik van onze website tracken met Google Analytics en zijn hierbij aan de bewaartermijn van Google gebonden.

Wanneer u contact met ons op wilt nemen via de website, vraag ik om uw naam en e-mail. Met het versturen van het contactformulier worden deze gegevens zichtbaar voor mij. Deze gegevens slaan wij tot een jaar na ons e-mailcontact op.

Artikel 3: Hoe verkrijgen wij deze gegevens?
Bovenstaande gegevens hebben wij van u als websitebezoeker of mondeling verkregen, omdat u deze gegevens aan ons hebt verstrekt. Door het doen van een offerte-aanvraag, het versturen van het contactformulier of het bij het delen van uw gegevens tijdens een oriënterend gesprek, deel u de gegevens met ons.

Artikel 4: Welke rechten heeft u met betrekking tot deze gegevens?
De Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u een aantal rechten gegeven met betrekking tot de persoonsgegevens die u door ons hebt laten verwerken.

1. Inzage – U kunt te allen tijde een verzoek doen bij Erkytuin om uw gegevens in te zien.
2. Wijziging – Als u op basis van inzage uw gegevens aan wilt laten passen, laten verbeteren, aanvullen, afschermen of verwijderen, kunt u hiertoe een verzoek indienen.
3. Bezwaar – Tegen de verwerking van uw gegevens kun u bezwaar maken.
4. Gegevensoverdracht – Mocht u uw gegevens bij een andere aanbieder onder willen brengen, zullen wij uw gegevens verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm die door gangbare digitale systemen te openen is.
5. Intrekking – Wanneer wij gegevens hebben verwerkt op basis van uw expliciete toestemming, heeft u het recht deze toestemming in te trekken. Dit kan wel gevolgen hebben voor de diensten die wij u kunnen leveren.

Om gebruik te maken van uw rechten kun je een verzoek sturen naar info@erkytuin.nl. Wij zullen uw verzoek zo snel mogelijk beoordelen. Wanneer wij niet aan uw verzoek kunnen voldoen, zullen wij u laten weten waarom wij uw verzoek afwijzen.

Artikel 5: Wie ontvangen jouw gegevens?
Erkytuin zal uw gegevens niet verstrekken aan derde partijen, tenzij dit nodig is voor de bedrijfsvoering of vanuit een wettelijke verplichting vereist is. Uw gegevens kunnen voor uitvoering van de overeenkomst worden doorgegeven aan verwerkers, partijen betrokken bij de uitvoering van onze overeenkomst en externe adviseurs. Wij zullen uw gegevens niet doorverkopen aan derden.

Artikel 6: Slotbepalingen
Wij raden u aan deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, omdat wij wijzigingen in het beleid kunnen aanbrengen. Als u vragen hebt over deze verklaring of de wijze waarop wij uw gegevens gebruiken, kunt u een e-mail sturen naar info@erkytuin.nl. Als u een klacht hebt over de manier waarop wij met uw gegevens omgaan, kunt u ons dat ook laten weten. Daarnaast kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.