Begrijpen

Begrijpen

- oriëntatie -

Kinderen hebben altijd een goede reden voor hun gedrag. Ze willen van nature het graag goed doen. Ze doen het zo goed als ze kunnen.

Ondanks dat de intentie er wel is, wil iets niet altijd even goed lukken. Bijvoorbeeld door hun cognitieve ontwikkeling of taalvaardigheid. Ze begrijpen iets nog niet of ze kunnen het nog niet onder woorden brengen. Wellicht gedraagt het kind zich op een bepaalde manier door wat hij heeft meegemaakt of misschien is er wel sprake van een aangeboren beperking. Dit kan allemaal meespelen in hoeverre een kind slaagt.

Maar ondanks al deze omstandigheden, proberen ze het zo goed mogelijk te doen.

De goede bedoelingen van een kind is lang niet altijd makkelijk te zien. Zeker als je kind veel negatief gedrag vertoont. Je kan je dan afvragen waar dit gedrag vandaan komt. Wat zit er achter? Heeft je kind iets meegemaakt waardoor het zich zo gedraagt? Welk gevoel zit erachter?

Met het lichtblauwe element begrijpen, leert het kind te begrijpen op veel verschillende fronten. Zo leert het omgaan met zijn lichaam door bijvoorbeeld te leren vangen, maar gaat het kind ook begrijpen hoe hij moet spelen met andere kinderen en hoe hij relaties aangaat. Hij snapt de strekking van een verhaal en weet hoe hij moet vergelijken, sorteren en ordenen.

Erkytuin geeft beleving in verschillende dimensies. Weten wat we voor u kunnen betekenen?

Neem contact met ons op!